Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Με τι ασχολείται ο τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι ειδικευμένος τεχνικός που ασχολείται με την επισκευή, συναρμολόγηση, αναβάθμιση, βελτίωση λειτουργίας του

Επισκευή σταθερού υπολογιστή στην Αλεξανδορύπολη

Επισκευή σταθερού υπολογιστή στην Αλεξανδορύπολη

υπολογιστή και γενικότερα την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται από τον χρήστη στους υπολογιστές κατά την χρήση τους. Κάποια από τα προβλήματα αυτά είναι η απομάκρυνση των ιών, επισκευή βλαβών hardware η software, βελτίωση απόδοσης του συστήματος, σύνδεση και ρύθμιση εσωτερικών μονάδων, αλλά και περιφερικών συσκευών όπως είναι οι εκτυπωτές. Σοβαρό αντικείμενο του τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι η ασφάλιση του δικτύου Η/Υ και του υπολογιστή από τους hackers. Στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε όλη την Ελλάδα σχεδόν σε κάθε σπίτι και επιχείρηση διαθέτουμε υπολογιστές που χρειάζονται συντήρηση από τον τεχνικό. Γι αυτό και το επάγγελμα του τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι πλέων περιζήτητο αφού η ζήτηση για επισκευές και βελτιώσεις λειτουργίας συνεχώς αυξάνετε. Ο τεχνικός Η/Υ μπορεί να ασχοληθεί και με την επισκευή tablets, smart phones, εκτυπωτών και πολλών ακόμη συσκευών που διαθέτουν εσωτερικό υπολογιστή (τον μικροελεγκτή). Χρειάζονται ειδικευμένες γνώσεις λειτουργικών συστημάτων, γνώσεις ms dos, γνώσεις TCP/IP, δικτύων υπολογιστών, γνώσεις ηλεκτρονικών, βασικές αρχές προγραμματισμού Η/Υ και πολλών ακόμη αντικειμένων για να μπορεί κανείς να αναλάβει το service υπολογιστών και να προσφέρει υπηρεσίες προς τον τελικό χρήστη.

Συναρμολόγηση του υπολογιστή κατά παραγγελία

Κάθε άνθρωπος χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή για τον δικό του σκοπό και για κάποιες η κάποια συγκεκριμένη εργασία. Οι περισσότεροι χρήστες των υπολογιστών το χρησιμοποιούν κυρίως για να μπαίνουν στο internet, να βλέπουν κάποιες φωτογραφίες η βίντεο, να διαβάζουν κάποια αρχεία, και να ακούνε μουσική. Άλλοι το θέλουν και για

Συναρμολόγηση του υπολογιστή

Συναρμολόγηση του υπολογιστή

παιχνίδια, κάποιοι ποιο προχωρημένοι για να χρησιμοποιούν κάποια βαριά προγράμματα για να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους με άνεση. Κάποιοι μπορούν να διαθέσουν για έναν συγκεκριμένο σκοπό ένα μεγάλο ποσό χρημάτων για να πάρουν ένα καλό PC κάποιοι όχι. Σε κάθε περίπτωση η συναρμολόγηση του PC είναι διαφορετική και ξεχωριστή. Αναλαμβάνουμε την συναρμολόγηση του υπολογιστή κατά παραγγελία στην Αλεξανδρούπολη. Η παραγγελία συζητιέται με τον τεχνικό υπολογιστών και προτείνετε η προσφορά προς τον χρήστη η κοστολόγηση της παραγγελίας περιλαμβάνει υλικά συναρμολογούμενου υπολογιστή και εργατικά της παραγγελίας. Κάθε παραγγελία συνοδεύετε από την εγγύηση του κατασκευαστή. Οι υπολογιστές συναρμολογούνται στο εργαστήριο στην Αλεξανδρούπολη με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα και με όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

Εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών

To δικτύου υπολογιστών είναι ένα δίκτυο στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν αρχεία οι χρήστες. Υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας κοινόχρηστων φακέλων και αρχείων και διάθεσης τους σε άλλους χρήστες – μέλη του δικτύου. Στα internet cofee για παράδειγμα οι υπολογιστές διαθέτουν τοπικό δίκτυο όχι μόνο για να ανταλλάσουν αρχεία αλλά και για να παίζουν διαδικτυακά παιχνίδια όπου μπορεί να συμμετάσχει μία ομάδα παικτών. Σε κάποιο λογιστικό γραφείο ας πούμε οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν δικά τους αρχεία μοιρασμένα στο δίκτυο ώστε να μπορεί να γίνετε η επεξεργασία τους και από άλλους χρήστες του δικτύου. Η ταχύτητα μετάδοσης σε ένα τέτοιο τοπικό δίκτυο φθάνει τα 100 Mbps. Η εγκατάσταση του γίνετε από τους τεχνικούς υπολογιστών μας σύμφωνα με τον νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η εγκατάσταση ασφαλίζετε από θραύση του υλικού αλλά και με τρόπο τέτοιο ώστε να μην μπορεί να γίνει η υποκλοπή των δεδομένων.
Επίσης ο τεχνικός δικτύων υπολογιστών αναλαμβάνει τη σύνδεση και ρύθμιση ADSL η VDSL σύνδεσης, εγκατάσταση router και ασφάλιση ασύρματου δικτύου Wi-Fi. Στο δίκτυο αυτό υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης και άλλων περιφερικών συσκευών όπως είναι οι εκτυπωτές. Έτσι οι χρήστες του δικτύου μπορούν να εκτυπώνουν τα έγγραφα τους από οποιονδήποτε υπολογιστή που βρίσκετε στο τοπικό δίκτυο των υπολογιστών.

Ανάκτηση δεδομένων από διάφορους αποθηκευτικούς χώρους

Πολλές φορές με το πέρασμα του χρόνου φθείρετε ο σκληρός μας δίσκος με αποτέλεσμα να χαλάει και να χάνονται στα ξαφνικά τα δεδομένα μεγάλης αξίας, όπως αναμνηστικές φωτογραφίες, διάφορες δικές σας εργασίες της δουλειάς η ακόμη χειρότερα όλος ο κόπος από ένα μεγάλο project που δημιουργούσατε με τον κόπο σας μήνες ολόκληρες..

Ανάκτηση δεομένων από διάφορα μέσα αποθήκευσης

Ανάκτηση δεομένων από διάφορα μέσα αποθήκευσης

Τα δεδομένα αυτά κατά περίπτωση μπορούν να ανακτηθούν από τον τεχνικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αρκεί φυσικά να μην κάνετε καμία άλλη ενέργεια μόλις συνειδητοποιήσετε ότι έχετε πρόβλημα στον σκληρό σας δίσκο και φυσικά να το παραδώσετε για ανάκτηση δεδομένων στον τεχνικό υπολογιστών που ασχολείται με ανάκτηση δεδομένων. Φυσικά ανάκτηση δεδομένων μπορεί να γίνει και από άλλες πηγές, από άλλα αποθηκευτικά μέσα όπως για παράδειγμα κάρτες μνήμης, όταν δεν αναγνωρίζετε το USB σας, από φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, mp3 player και από πολλά ακόμη μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Η ανάκτηση δεδομένων απαιτεί καλή γνώση επεξεργασίας δεδομένων και γνώση χειρισμού των δυαδικών και δεκαεξαδικών πληροφοριών της γλώσσας των υπολογιστών.

Επισκευή Laptop, Tablet, και Smart phones

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας οι υπολογιστές όσο πάνε αποκτούν μικρότερο όγκο και περισσότερες δυνατότητες. Τελευταία δημιουργήθηκαν τετραπύρινα smart phones που φτάσανε σε επίπεδο δυνατοτήτων των σύγχρονων υπολογιστών ως προς την ταχύτητα

Επισκευή κινητών - Tablet - Laptop

Επισκευή κινητών – Tablet – Laptop

επεξεργασίας της πληροφορίας. Δημιουργήθηκε καινούριο λειτουργικό σύστημα το Android και ενσωματώθηκε όσο στα smart phones τόσο και τα tablet. Σήμερα υπάρχει μεγάλη ζήτηση από εδικούς ως προς τη γνώση κατασκευής εφαρμογών – προγραμματισμού σε κινητά λειτουργικό περιβάλλον της Android. Φυσικά το αντικείμενο είναι αρκετά εξειδικευμένο και δεν αφορά άμεσα την επισκευή κινητών τηλεφώνων η tablets.

Στην Αλεξανδρούπολη επισκευάζουμε αναβαθμίζουμε το λειτουργικό σε tablets, smart phones και Laptop.
Στα Laptop επιδιορθώνουμε κάθε είδος βλάβης, επισκευάζουμε της μονάδες όπως κάρτα γραφικών, μητρική πλακέτα, τροφοδοσία, η οθόνη υγρών κρυστάλλων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για σας βοηθήσουμε να βρείτε την καλύτερη δυνατή λύση
Με εκτίμηση,
Οργανωτής και συντάκτης της ιστοσελίδας
Γρηγοριάδης Γιάννης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ
Τηλ. επ: 6980457443